20 marca 2017

zbrojenie i instalacje

Zbrojenie:

Ścian betonowych wylewanych nie trzeba zbroić,  stosujemy je jedynie w nadprożach, narożnikach, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz wieńcach.

W budynkach o wysokości trzech – czterech kondygnacji to beton, bez dodatkowego wzmocnienia stalą, przenosi wszystkie obciążenia. Dopiero powyżej kilkunastu metrów wysokości konstrukcji może zaistnieć konieczność dozbrojenia ścian – decyduje o tym zawsze konstruktor. 
To on określa markę betonu i przy wysokich lub skomplikowanych konstrukcjach – ilość i rodzaj koniecznego zbrojenia. Obliczenia konstrukcyjne można prowadzić w oparciu o normy dotyczące projektowania konstrukcji z betonu – np. Eurokod 2: EN 1992-1-1:2004+AC:2008 E lub normy krajowe.

Elementy Izodom posiadają specjalne prowadnice ułatwiające układanie poziomego zbrojenia oraz zapewniające wymaganą otulinę betonową, utrzymując pręt w odpowiedniej odległości od ścianki szalunku.

nadproże 

narożnik i wieniec

W obszarach o podwyższonej aktywności sejsmicznej należy dodatkowo wzmocnić wszelkie elementy konstrukcyjne, zgodnie z zasadami obowiązującymi w regionie, w którym realizowana jest inwestycja. Chętnie dostarczymy Państwu Zeszyt informacyjny z wytycznymi dotyczącymi projektowania w strefach sejsmicznych.

Instalacje:

Zasada prowadzenia instalacji jest bardzo prosta. Wszelkie instalacje staramy się ułożyć wewnątrz elementów przed ich zabetonowaniem, aby uniknąć jakiegokolwiek kucia lub wypalania bruzd. Przed ułożeniem elementów ściennych podprowadzamy instalacje w miejsca, w których wznoszone będą ściany i układamy elementy szalunkowe prowadząc instalacje w rdzeniu elementów.

 

Jeżeli przewody mają znaczną średnicę (np. wentylacja, kanalizacja), miejsce wokół przewodu wzmacniamy stosując dodatkowe zbrojenie.

  

Aby wykonać podejścia (np. odbiór ścieków z umywalki), wycinamy otwór w ściance pustaka, wprowadzamy rurę, 
a szczeliny uszczelniamy pianką montażową.

Instalację eklektyczną prowadzimy w rurkach osłonowych. W ściankach pustaków nożem termicznym wycinamy bruzdy instalacyjne i wprowadzamy w nie rurki. Kable można również prowadzić bezpośrednio w bruzdach. Po ułożeniu instalacji bruzdy wypełniamy pianką montażową i gipsem.

Prowadzenie instalacji w ścianach wznoszonych w technologii Izodom jest wyjątkowo proste. Pozwala uniknąć wykuwania bruzd i wywożenia gruzu; łatwo jest również wprowadzać zmiany w układzie instalacji, np. przesunąć gniazdko elektryczne w inne miejsce.