21 czerwca 2016

Elementy uzupełniające

 

Zatyczka owalna górna OH

wymiary:

grubość: 5cm, szerokość: 15cm, wysokość: 10cm

Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm.

Element półeliptyczny, wraz z zatyczką dolną OB, służy do zaślepiania bloczków na ich końcach jak i pustaków przeciętych poprzecznie. Stosuje się je przy wykonywaniu narożników, otworów drzwiowych i okiennych oraz tępo zakończonych ścian wewnętrznych. Zatyczki stosowane są wyłącznie w pustakach z przewiązkami piankowymi (MC), bez względu na grubość ścianek danego pustaka – gdzie rdzeń wypełniany betonem ma zawsze szerokość 15cm. I zatyczki i przewiązki są specjalnie wyprofilowane, by złączone dokładnie zamykały komorę przeznaczoną do zabetonowania. Istnieje możliwość zainstalowania zatyczki: w osi przewiązki, jak i w module 5cm przed osią, jak i 5cm za osią.

 

Zatyczka owalna dolna OB

wymiary:

grubość: 5cm, szerokość: 15cm, wysokość: 8cm

Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm

Element podobny do opisanego wyżej. Jedyna różnica polega na tym, że służy on do zamknięcia dolnej części elementu szalunkowego w rejonie występowania przewiązek wykonanych z tworzywa piankowego.

 

Element szufladkowy OC

 

Wymiary:

Grubość: 5cm, Szerokość: 15cm, Wysokość: 25cm

Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm. Element szufladkowy służy do uzyskiwania odcinków ścian w module 5cm. Przy jego zastosowaniu możliwe jest zaślepienie przyciętego elementu i wykonywanie dzięki temu narożników, otworów drzwiowych oraz tępo zakończonych ścian wewnętrznych. Element ten mocuje się pionowo we wnętrzu bloczka – wsuwając go po pionowych, teowych prowadnicach z tworzywa piankowego. Prowadnice te umieszczone są na wewnętrznych płaszczyznach elementów, w odstępach, co 5cm.

 

OC 0,4/2

wymiary:

grubość: 10cm, szerokość: 40cm, wysokość: 25cm

Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 40cm. Element różniący się od podstawowego elementu szufladkowego OC – tym, że jego szerokość wynosi nie 15, a 40cm – dlatego też znajduje zastosowanie przy zaślepianiu elementów systemu „Uniwersalnego”.

 

Korektor wysokości MHD 1/10

 

wymiary:

długość: 100cm, szerokość: 10cm, wysokość: 5cm

Element ten zapewnia pionową modularność, co 5cm dla wszystkich elementów konstrukcji wymagających użycia elementów szalunkowych o grubości 35 i 45cm oraz użycia elementu uzupełniającego – MD 1/10 – opisanego w punkcie poprzednim. Element ten współpracuje z klasycznym korektorem wysokości.

 

Element uzupełniający MD1/10

 

wymiary:

długość: 100cm, szerokość: 10cm, wysokość: 25cm

Element dodatkowy, przydatny podczas konstruowania narożników ścian o grubości 35 i 45cm. Konfigurację elementów zastosowanych we wspomnianych narożnikach. Element dodatkowy MD 1/10 może być także użyty jako miejscowe pogrubienie niektórych elementów ścian zewnętrznych jak również, służyć może do wzmocnienia termicznej izolacji wykonywanej ściany.

 

Listwy wykończeniowe LW

 

Listwy wykończeniowe LW stosuje się do wyrównywania powierzchni z zamkami znajdującymi się na wierzchnich i spodnich powierzchniach elementów. Znajdują one zastosowanie m.in. przy wykańczaniu ościerzy okien i drzwi.