20 marca 2017

płyta fundamentowa

Nikogo nie trzeba przekonywać, że inwestycja w izolację jest opłacalna.

Płyta fundamentowa z powodzeniem może być stosowana zamiast tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Jest to wylewana na placu budowy płyta betonowa, zbrojona klasycznymi stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym.

Uproszczony schemat budowy płyty fundamentowej wykonanej przy użyciu elementów Izodom:

 

Dzięki wykonywaniu elementów w formie mają one dokładne i powtarzalne wymiary, a ich montaż jest prosty i szybki.

Jak budujemy płytą fundamentową?

Budowanie z użyciem elementów szalunkowych płyty fundamentowej, jest procesem nieskomplikowanym i pozwalającym na dużą oszczędność czasu. 

Główne etapy, to:

Przygotowanie:

Usunięcie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na głębokość zgodną z dokumentacją. Precyzyjne ułożenie instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów. Wykonanie tych prac wymaga staranności po to,
aby uniknąć w późniejszym etapie budowy przesuwania wykonanych już pionów instalacji wewnętrznej w budynku.
Przy użyciu gruboziarnistego żwiru lub klińca wykonujemy podsypkę, układając materiał warstwami, przy czym każdą warstwę należy dokładnie zagęścić. Zalecana grubość podsypki to 15-20 cm. Następnie na wierzchu podsypki wykonujemy zasypkę piaskiem (3-4cm). Po wyrównaniu i zagęszczeniu piasku wykonujemy izolację przeciwwodną
z folii o grubości 0,6 mm. Brzegi folii wykładamy na skarpy podsypki aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć płytę przed negatywnym wpływem wilgoci.

 

Układanie szalunku:

Izolujące elementy szalunkowe układamy w taki sposób, aby uzyskać żądaną wielkość i kształt płyty. Kształt płyty fundamentowej realizowany jest w module 5-cio centymetrowym. Elementy denne łączymy ze sobą i z krawężnikami za pomocą zamków „hakowych”. Krawężniki łączymy za pomocą zamków typu „jaskółczy ogon”. Aby nadać elementom pożądany wymiar przycinamy je piłą do drewna lub specjalną gilotyną termiczną

 

 

Drenaż opaskowy:
W wykopie fundamentowym w możliwie niewielkiej odległości od dolnej krawędzi warstwy podsypki wykonujemy drenaż opaskowy. Średnica rur drenażowych oraz odległość od projektowanych ścian musi być zgodnaz dokumentacją. Drenaż powinien być ułożony na podsypce piaskowej i obsypany żwirem lub piaskiem gruboziarnistym.

 

 

Zbrojenie:
Wykonujemy zbrojenie płyty fundamentowej zgodnie z dokumentacją. Może to być tradycyjne zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych prętów, zbrojenie rozproszone, bądź rozwiązanie mieszane zakładające zastosowanie tych dwóch rozwiązań.

 

Usztywnienie:
Na poziomych krawędziach obwodowych elementów szalunkowych znajdują się prostokątne kanały, w których na czas betonowania należy zamontować usztywnienie w formie prostokątnych rur stalowych. Można również skorzystać z zabezpieczenia z desek wokół płyty. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych odkształceń szalunku wynikających z naporu układanego betonu.

 

 

Wypełnienie betonem:
Szalunek wypełniamy betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Szczeliny, w których znajdowały się stalowe usztywnienia, wypełniamy kształtkami z tworzywa izolacyjnego oferowanymi przez Izodom, które to kształtki są tańsze niż pianka montażowa.