21 czerwca 2016

KING BLOK

 

Element podstawowy MC 2/35

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy systemu „KING BLOK”, identyczny jak Standard MC 2/25 z tą różnicą, że jedna ze ścianek elementu, od strony zewnętrznej wykonywanego obiektu, ma grubość 15 cm, zamiast 5 cm jak w elemencie MC 2/25.

 

 

 

Element kątowy zewnętrzny lewy MCFU 35EA/L

wymiary:

długość w rozwinięciu 93,64 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Element identyczny, jak opisany w p. 1.1.2.16, ale z tą różnicą, że jego lewe ramię jest dłuższe od ramienia prawego o 10 cm, – czyli jak w elemencie poprzednim. Oba elementy służą do wykonywania zewnętrznych załamań ścian zewnętrznych pod stałym katem 45°, przy zachowaniu ciągłości izolacji zewnętrznej o grubości 15 cm oraz zachowaniu prawidłowych połączeń sąsiadujących ze sobą elementów z elementami tworzącymi kolejne warstwy elementów wbudowanych w ścianę.

 

 

Element kątowy zewnętrzny prawy MCFU 35EA/R

wymiary:

długość w rozwinięciu 93,64 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCFU 0,7/25 opisanym w p. 1.1.2.4. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm.

 

 

Element kątowy wewnętrzny lewy MCFU 35 EI/L

wymiary:

długość w rozwinięciu: 56,36 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCFU 0,7/25. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm. Lewe ramię jest dłuższe od prawego o 10 cm.

 

 

Element kątowy wewnętrzny lewy MCFU 35 EI/R

wymiary:

długość w rozwinięciu: 56,36 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCFU 0,7/25. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm Pustak systemu „KING BLOK”, do konstruowania narożników i wykuszy pod kątem 45° z 15cm izolacji po „wewnętrznej” stronie, o dłuższym o 10 cm prawym ramieniu.

 

 

Element rozbieralny podstawowy MCFU 2/35

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy o wymiarach identycznych jak MC 2/35. Różnica w budowie pustaka polega na zastosowaniu przewiązek wewnętrznych pustaka wykonanych z twardego, cienkościennego tworzywa sztucznego. Zastosowanie innego typu przewiązek w tych pustakach daje możliwość stosowania tych elementów we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

 

 

Element nadproża ML 1/35

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznej belki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych. Jego zewnętrzna warstwa izolacyjna ma grubość 15 cm zamiast 5 cm jak w wersji Standard.

 

 

Element podparcia stropu MP 1/35

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm

Pustak podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany element. Jego zewnętrzna warstwa izolacyjna w wersji KING BLOK ma grubość 15cm zamiast 5 cm jak w wersji STANDARD.