20 marca 2017

ściany zewnętrzne

Do wznoszenia ścian zewnętrznych oferujemy  bogaty asortyment elementów szalunkowych o grubości rdzenia betonowego wynoszącej 15 lub 20cm oraz całkowitej grubości izolacji wynoszącej 10, 15, 20 lub 30cm. Elementy te umożliwiają wykonanie konstrukcji, a zarazem jednoczesne jej docieplenie, co jest możliwe dzięki wypełnieniu rdzenia elementów betonem. W zależności od zastosowanych elementów Izodom, uzyskamy ściany o znakomitych parametrach izolacyjnych, nawet w standardzie budownictwa pasywnego. 

Długość elementów wynosząca 2m sprawia, że powstający szalunek jest wyjątkowo sztywny i stabilny.
Specjalny system zamków łączących kolejne rzędy kształtek między sobą zapewnia solidne i szczelne połączenie. Elementy Izodom nie wymagają łączenia ze sobą przy pomocy zapraw, klejów, ani łączenia drutem. 

Modułem budowlanym systemu Izodom jest 5cm – zrówno dla wysokości, jak i długości i szerokości ścian. 
Oznacza to, że wszystkie wymiary muszą być podzielne przez 5. Niezależnie od grubości, elementy mają zawsze 25cm wysokości. Jeżeli istnieje konieczność dostosowania wysokości np. okna, można wykorzystać 5-centymetrowy element MH zwany korektorem wysokości. Jeśli występuje konieczność skrócenia elementów, na ich powierzchniach bocznych znajdują się pionowe rowki rozmieszczone co 5cm, ułatwiające dokładne docięcie elementu na żądany wymiar. Skracając elementy do wymiarów zgodnych z projektem technologicznym stosujemy zatyczki zamykające szalunek.

Po ułożeniu elementów na wysokość kondygnacji zwieńczamy je elementem podparcia stropu, wyposażonym jedynie 
w zewnętrzną ściankę izolacyjną. Ścianka ta stanowi doskonałą izolację termiczną chroniącą wieniec i płytę stropową, a przypadku poddasza izolację murłaty.

Elementy o rdzeniu 15cm wymagają zastosowania 125l betonu na każdy metr kwadratowy powierzchni ściany.