12 lipca 2016

STANDARD

Element podstawowy MC 2/25

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy. w ścianach budynków stanowi ok. 87 % ich powierzchni. Ustawiany w ścianie, jak „cegły w murze” łączy się na płaszczyznach poziomych między sobą specjalną konstrukcją zamków.

Po wypełnieniu betonem tworzy ścianę betonową o grubości ca 15 cm obustronnie obłożoną 5 cm warstwami spienionego tworzywa piankowego. Poprzez użycie zatyczek owalnych OH i OB lub elementu szufladkowego OC pustak z zamkniętą płaszczyzną czołową można zastosować do ościeży okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian. Pustak ten można łatwo dzielić na długości co 5 cm (pionowe rowki) i zamykać płaszczyznę cięcia elementem szufladkowym OC, dzięki czemu ten fragment ściany gotowy jest do zalania betonem. System prowadnic szufladek na wewnętrznej powierzchni pustaków, rozmieszczonych co 5 cm oraz elementy OC umożliwiają realizację zasady poziomego modułu projektowego o wielkości 5 cm

 

Element zawiasowy MCFU 0,7/25

wymiary:

długość 70 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm

Pustak zawiasowy o łącznej długości 70 cm . Przy pomocy tego elementu można wykonywać wszelkiego rodzaju wykusze i poziome załamania ścian konstrukcyj-nych pod kątem prostym oraz innym niż 90˚ . Stosując ten element unika się bardzo pracochłonnego przycinania pod kątem elementów MC-1 lub MC-2 w wypadkach, kiedy realizowany obiekt ma zaprojektowane ściany konstrukcyjne lub filarki przyokienne, przecinające się pod kątem różnym od kąta prostego. Pustak ten ma nową konstrukcję przewiązek wewnętrznych. podobnie jak element MCFU 1 , dzięki czemu można go stosować w każdej konstrukcji budowlanej o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

 

Element ścianek działowych MCF 1/15

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 15 cm, wysokość 25 cm

Pustak przeznaczony do wykonywania nienośnych, nieobciążonych ścianek działowych. Różni się od pozostałych elementów ściennych tym ,że posiada jedną ze ścianek czołowych wykonaną całkowicie z tworzywa piankowego,- co powoduje, że nie trzeba stosować elementów zamykających typu OH, OB lub OC. Natomiast, dla zachowania zasady ciągłości konstrukcyjnej rdzenia betonowego konieczne jest, przy liniowym Łączeniu kolejnych elementów ścianki działowej – częściowe wycinanie górnej dolnej części czołowej ścianki,- zgodnie z zaznaczoną linią przerywaną po to , aby uniknąć zdylatowania betonu przez tę czołową ściankę. Z drugiej strony,- wszelkie wykonywanie otworów okienek podawczych, otworów drzwiowych lub zakończeń lub załamań wykonywanych w ściankach działowych jest niezwykle ułatwione, bowiem ustawienie pustaka ‘zamkniętym końcem’ skierowanym do wykonywanego otworu lub załamania ścianki- nie wymaga użycia jakichkolwiek innych elementów systemu.

 

Element rozbieralny podstawowy MCFU 2/25

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy o wymiarach identycznych jak MC 2/25. Różnica w budowie pustaka polega na zastosowaniu przewiązek wewnętrznych pustaka wykonanych z twardego, cienkościennego tworzywa sztucznego. Zastosowanie innego typu przewiązek w tych pustakach daje możliwość stosowania tych elementów we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

 

 

Element korektor wysokości MH 1/25

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 5 cm

Korektor wysokości – odmiana pustaka podstawowego lecz o wysokości 5 cm.Pozwala na uzyskiwania modułu 5 cm również w odniesieniu do wysokości ścian, (kształtki MC 1 i MC 2 dają możliwość uzyskiwania wysokości ścian będącej wielokrotnością 25 cm).

 

Element MHFU 0,7/25

wymiary:

długość 70 cm, szerokość 25 cm, wysokość 5 cm

Korektor wysokości pustaka zawiasowego. Pozwala na uzyskiwanie wysokości ścian z podziałką co 5 cm w miejscach, gdzie zastosowany został pustak MCFU 0,7/25, to znaczy przy poziomym załamaniu ściany o dowolny kąt.

 

 

Element nadproża ML 1/25

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm

Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznej belki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych

 

 

Element podparcia stropu MP 1/25

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm

Element podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany element.