20 marca 2017

betonowanie

Betonowanie ręczne:

W celu obniżenia kosztów możliwe jest wznoszenie ścian warstwami – po trzy warstwy pustaków (czyli 75 cm) i ręczne zalewanie betonem przygotowanym na placu budowy. Klasa betonu i zbrojenie winny być zgodne z projektem konstrukcji budynku. Układany beton należy zagęszczać przez „sztychowanie”. Podczas betonowania pomocne jest specjalne blaszane korytko, którego używanie zapobiega zabrudzeniu zamków łączących elementy. Można też użyć połówek rury pcv. 

 

Betonowanie pompą:

Ta metoda podawania betonu pozwala na najszybsze wykonanie ścian budynku i dlatego też jest obecnie najbardziej popularna wśród profesjonalistów. Po zmontowaniu szalunku z pustaków na wysokość jednej kondygnacji i podparciu ścian specjalnymi podporami możemy rozpocząć podawanie betonu pompą. Mieszankę układamy w ścianach okółkowo, to znaczy po wypełnieniu szalunku w jednym miejscu do wysokości 1m powoli przemieszczamy się naprzód. Po 2-3 okrążeniach ściany będą wypełnione. Beton podajemy z wydajnością 6-8m3/h. Stosując bloczki o gęstości 30g/L mamy pewność, że nie będą one pękały pod naporem ciśnienia hydrostatycznego betonu. Doświadczone firmy betonują nasze elementy nawet do 5m wysokości słupa betonu! Doskonała konstrukcja zamków łączących pustaki między sobą nie pozwala się im „rozczepiać” i nie ma konieczności ich klamrowania, co wymagane jest w podobnych, mniej zaawansowanych rozwiązaniach.

 Stosujemy beton o konsystencji gęsto-plastycznej, o jak najmniejszej zawartości wody, z dodatkiem plastyfikatorów, co pozwala dobrze wypełnić szalunek i skraca czas wysychania betonu.

Dopuszczalne uziarnienie to kruszywo do ø 8mm. Większe średnica kruszywa mogłyby powodować powstawanie kawern w wykonywanej ścianie. Betonu nie wibrujemy wibratorami wgłębnymi – możemy go sztychować, wibrować wibratorami przyczepnymi instalowanymi na zewnątrz szalunku lub opukiwać ściany szalunku z zewnątrz, np. uderzając młotkiem w deskę przyłożoną do pustaków wypełnionych świeżym betonem.