21 czerwca 2016

SUPER KING BLOK

Element podstawowy MC 2/45

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy. w ścianach budynków stanowi ok. 87 % ich powierzchni. Ustawiany w ścianie, jak „cegły w murze o grubości 12 cm” łączy się na płaszczyznach poziomych między sobą specjalną konstrukcją zamków. Po wypełnieniu betonem tworzy ścianę betonową o grubości ca 15 cm obłożoną 5 cm spienionego tworzywa piankowego od strony wewnętrznej budynku oraz 25 cm od strony zewnętrznej. Poprzez użycie zatyczek owalnych OH i OB pustak ten można łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamkniętą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podstawowy pozwala formować narożniki, budynku, ościeża okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian ( w rzucie ) . Pustak ten można łatwo dzielić na długości co 5 cm (pionowe rowki) i zamykać płaszczyznę cięcia elementem szufladkowym OC, dzięki czemu ten fragment ściany gotowy jest do zalania betonem. System prowadnic szufladek na wewnętrznej powierzchni pustaków, rozmieszczonych co 5 cm oraz elementy OC umożliwiają realizację zasady poziomego modułu projektowego o wielkości 5 cm.

 

 

Element rozbieralny podstawowy MCFU 2/45

wymiary:

długość 200 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm

Pustak podstawowy o wymiarach identycznych jak MC 2/45. Różnica w budowie pustaka polega na zastosowaniu przewiązek wewnętrznych pustaka wykonanych z twardego, cienkościennego tworzywa sztucznego. Zastosowanie innego typu przewiązek w tych pustakach daje możliwość stosowania tych elementów we wszelkiego rodzaju konstrukcjach budowlanych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym

 

Element nadproża ML 1/45

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm

Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznej belki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych.

 

 

 

Element podparcia stropu MP 1/45

wymiary:

długość 100 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm

Pustak podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany element. Jego zewnętrzna warstwa izolacyjna w wersji SUPER KING BLOK ma grubość 25 cm zamiast   5 cm jak w wersji STANDARD.