26 lutego 2016

Wygodnie i oszczędnie

Szybkość wykonania

Myśląc o ścianach zewnętrznych, najczęściej wyobrażamy sobie mur z czerwonej cegły. Wzrastające ceny energii spowodowały, że do tego wyobrażenia dołączyła warstwa izolacji termicznej – styropianu lub wełny mineralnej.

Inwestorzy zwracają uwagę nie tyle na wyobrażenia o budownictwie, ale na fakty.

Kluczowymi stają się takie zagadnienia, jak trwałość i energooszczędność technologii, czas potrzebny na wzniesienie budynku, solidność jego konstrukcji i ciągłość izolacji, a także całkowity koszt budowy. Oczywistym jest, że płacąc za wymurowanie oraz za docieplenie ścian, płaci się podwójnie.

Idea przyświecająca powstawaniu technologii Izodom to jak najszybsze układanie szalunku z materiału izolacyjnego na całą wysokość kondygnacji i wypełnianie go betonem podawanym pompą.

Dzięki temu czterech robotników może wybudować ściany jednej kondygnacji domu o powierzchni 180 m2 w ciągu 5 dni roboczych:

  • W przypadku dobrze przygotowanego poziomu zerowego ułożenie szalunku wszystkich ścian – wraz z prowadzeniem w nich instalacji, modelowaniem otworów drzwiowych i okiennych oraz montażem podpór potrzebnych na czas betonowania – praca ta zajmie im 3 dni.
  • Betonowanie potrwa około 4-5 godzin czwartego dnia.
  • Piąty dzień to demontaż podpór i rozpoczęcie prac nad stropem.

Jakie czynniki decydują o szybkim tempie wykonania prac w systemie Izodom?

Lekkie elementy budowlane łatwiej transportować i wbudować w ścianę. 1 m2 naszych kształtek waży od 3,6 do 7,3 kg. Poszczególne elementy wyposażone są w rowki ułatwiające ich docinanie. Specjalne zamki gwarantują błyskawiczny montaż, a odpowiednio wyprofilowane wnętrze elementów umożliwia bezproblemowe układanie zbrojenia w odpowiednim miejscu.

Piła do drewna, poziomica, podpory usztywniające szalunek na czas betonowania i utrzymujące go w pionie to podstawowy sprzęt używany na palcu budowy. Korzystając z usług doświadczonej firmy wykonawczej lub budując we własnym zakresie pod okiem wyspecjalizowanego instruktora można wznosić trwałe i energooszczędne budynki w niespotykanym dotąd tempie.

Rodzaj stosowanego materiału Czasochłonność budowy
Drobnowymiarowe elementy ceramiczne ok. 5 – 6 godzin/ 1 m2
Bloczki średniowymiarowe silikatowe lub z gazobetonu ok. 4 – 5 godzin/ 1 m2
Pustaki Izodom – niedoświadczona grupa wykonawcza ok. 1 godzin/ 1 m2
Pustaki Izodom – racjonalnie zarządzana grupa z minimalnym doświadczeniem ok. 0,3 godziny/ 1 m2

Materiał Ilość materiału podawana ręcznie na 1m2 ściany
Bloczki cementowo-wapienne – 25 cm 324 kg
Ceramika – 25 cm 360 kg
Gazobeton – 49 cm 245 kg
Elementy Izodom – 45 cm 7,3 kg
Elementy Izodom – 35 cm  6,5 kg

Energooszczędność  – ile można oszczędzić?

Główną zaletą technologii  jest energooszczędność. Produkty Izodom to zestaw specjalistycznych rozwiązań mających na celu wznoszenie dobrze zaizolowanych podziemnych części budynków, ścian zewnętrznych, stropów i dachów.

(Passiv Haus Institut)

Płyty fundamentowe to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie idealnej izolacji i stabilności konstrukcji stosowanej w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.

Izolujące kształtki stropowe to popularne rozwiązanie w budynkach, w których strop musi spełniać funkcję izolującą (nieużytkowe poddasza, stropodachy).

Firma Izodom oferuje trzy systemy ścienne różniące się izolacyjnością i grubością przegród zewnętrznych.

Elementy systemu Super King Blok przeznaczone są do wznoszenia budynków pasywnych.
Ściany zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła 0,1W/m2K mają jedynie 45 cm grubości. Brak mostków termicznych, niska bezwładność cieplna ścian, ilość kształtek odpowiednio izolujących newralgiczne miejsca budynku (płaszczyzna stropu, nadproża, ościeża) oraz łatwość wykonania budynku pasywnego sprawiają, że Izodom zajmuje wiodącą pozycję wśród firm oferujących technologie wykorzystywane w budownictwie pasywnym. 

System King Blok przeznaczony jest do wykorzystania w budownictwie niskoenergetycznym. Dzięki zastosowaniu 
20-centymetrowej jednolitej warstwy izolacyjnej wykonanej z Neoporu, system charakteryzuje się niskim współczynnikiem przenikania ciepła wynoszącym U=0,15 W/m2K. Ściana ma grubość 35 cm. Rozwiązanie to jest polecane inwestorom zainteresowanym rozwiązaniami energooszczędnymi. 

System Standard to kształtki o warstwie izolacji 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,28W/m2K. Obejmuje on zestaw produktów zapewniający spełnienie wymagań polskich norm związanych z zagadnieniami oszczędności energii 
i izolacyjności. Mimo że jest to system o najmniejszej grubości warstwy izolacyjnej, zapewnia brak występowania mostków, izoluje nadproża, ościeża oraz wieńce. 

Wszystkie elementy produkowane są z dwóch rodzajów surowca: białego EPS oraz szarego wzbogaconego grafitem Neoporu. Dzięki specjalnym dodatkom Neopor przy tej samej grubości warstwy ciepłochronnej posiada lepsze parametry izolacyjne, gdyż jako jedyny produkt izolacyjny zatrzymuje ciepło uciekające radiacyjnie. Stąd też elementy Izodom o tych samych grubościach różnią się współczynnikami przenikania ciepła. Kształtki Neoporowe są „cieplejsze”


Brak mostków termicznych – Grubość warstwy izolacyjnej to nie wszystko

Ważną kwestią jest również brak mostków termicznych. Czym są mostki termiczne?

Są to po prostu fragmenty przegrody zewnętrznej budynku charakteryzujące się znacznie niższym poziomem izolacyjności termicznej w porównaniu z sąsiadującymi z nimi elementami budowlanymi. Osłabienie warstwy izolacyjnej może występować liniowo (np. szczeliny na łączeniu płyt izolacyjnych) lub punktowo (miejsca przebicia warstwy izolującej).

Mostki termiczne nie tylko powodują ucieczkę energii cieplnej. Poprzez wychłodzenie elementów konstrukcji może dochodzić do wykraplania się w nich pary wodnej i zawilgocenia materiałów konstrukcyjnych lub izolacyjnych, a nawet do rozwoju grzybów i pleśni. Jakość warstwy izolacyjnej najlepiej weryfikować przy użyciu zdjęć termowizyjnych.